Kite strengthen their network visibility portfolio with Ixia.